baggerbootlow

Uitgerust om het complete baggerwerk uit te voeren.

Naast het aanleggen en onderhouden van steigers en meerpalen, behoort het onderhoud onder water uiteraard ook op orde te zijn. Wij zijn dan ook volledig uitgerust om het complete baggerwerk uit te voeren.

Of het nu om schone of vervuilde grond gaat, wij zijn gecertificeerd om categorie 1, 2 en
NT (niet toepasbaar) te verwerken.

Eveneens is het schip uitgerust met een “schone en vuile zone” en overdruk op de kraancabine,
zodat de veiligheid voor personeel gewaarborgd is.

Ook oeverbescherming door middel van zinkstukken en steenstort voeren we geheel voor u uit.